Wentylacja – rekuperacja

Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w nowo budowanych domach, w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie oraz zwierzęta ponieważ zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże, niezbędnego do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy. Wentylacja jest szczególnie ważna w sytuacjach dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak, opary substancji chemicznych czy pyłów.

Realizujemy dostawy urządzeń oraz wykonujemy instalacje wentylacyjne w różnego typu obiektach jak np:

  • domy jednorodzinne – rekuperacja
  • lokale usługowe
  • mieszalnie, lakiernie
  • chlewnie

Dostosowujemy  rozwiązania  techniczne do  potrzeb i możliwości naszych klientów.